MAP & DIRECTIONĐi từ Richardson và Cali Saigon Mall (Garland):

Đi đường Belt Line Road về hướng Đông, khỏi đường Shiloh, khỏi đường N. Garland, tới đường Glenbrook Dr. Quẹo phải thì thấy nhà thờ Northside B.C. ở bên trái. 

Đi từ Wylie và Sachse:

Đi đường 78 về hướng Nam, khỏi đường Naaman School Rd, tới đường Crist, quẹo phải. Đi tới đường 1st/Belt Line Rd, quẹo phải. Đi tới đường Glenbrook Dr., quẹo trái thì thấy nhà thờ Northside B.C. ở bên trái.