MAP & DIRECTION


Đi từ Allen/Murphy:

Đi đường Murphy Road về hướng Nam tới đường Blackburn Rd/Campbell Rd. Quẹo trái, đi tới đường 3rd Street. Quẹo phải, đi vài trăm thước thì gặp nhà thờ bên tay phải. HTBTVN ở building phía sau (Cơ Sở Giáo Dục, Đậu xe phía sau là tiện nhất.)

Đi từ Xa-lộ 75 (Directions from 75-Central Express):

Đi đường George Bush Tollway về hướng Đông (hướng Firewheel Mall). Đi 78 Bắc theo hướng tới Wylie. Vừa qua khỏi chở Kroger, thì tới đường 3rd Street thì quẹo trái. Đi vài trăm thước thì gặp nhà thờ First Baptist Church of Sachse nằm bên trái. HTBTVN ở building phía sau (Cơ Sở Giáo Dục, Đậu xe phía sau là tiện nhất.)

Đi từ Garland hoặc Dallas (Directions from Garland/Dallas):

Đi 78 Bắc theo hướng tới Wylie. Vừa qua khỏi chở Kroger, thì tới đường 3rd Street thì quẹo trái. Đi vài trăm thước thì gặp nhà thờ First Baptist Church of Sachse nằm bên trái. HTBTVN ở building phía sau (Cơ Sở Giáo Dục, Đậu xe phía sau là tiện nhất.)